Skip to content
Close

Om Lidt baggrund

Jeg har oprettet denne blok for herigennem at præsentere og dokumenterer nogle af mine aktiviteter inden for forskning, undervisning og vidensformidling.

Jeg er ansat som lektor inden for økonomistyring og informatik.  I øjeblikket varetager jeg opgaven som studieleder for HA og cand. merc. uddannelserne. Det er en spændende funktion, hvor jeg sammen med gode kollegaer arbejder med at udvikle de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Forskningsmæssigt interesserer jeg mig for, hvordan økonomistyring og den tilhørende relevante informationsteknologi kan anvendes i små og mellemstore virksomheder.

Inden for økonomistyringsområdet arbejder jeg med de fleste af de klassiske discipliner som: Activity Based Costing, Time Driven Activity Based Costing,bidragsregnskaber, full-cost, Produktionsstyring, projektstyring Balanced Scorecard, strategisk budgettering, HR systemer, m.fl. Herudover vil jeg gerne fremhæve opgaven: Etablering af virksomhedens grunddata, som er det centrale fundament for alle andre analyser . Der skal velstrukturerede data til enhver form for velstrukturerede analyse. Jeg har en grundlæggende og stor interesse for at arbejde med virksomheders datagrundlag. Det er meget vigtigt at komme ind i virksomhedens maskinrum og finde ud af, hvordan veloptimerede processer foregår, så det er muligt at registrere relevante data der simultant kan anvendes i flere samtidige erhvervsøkonomiske modeller således, at virksomhedens ledelse får det bedst mulige beslutningsgrundlag at arbejde strategisk ud fra.

Jeg har arbejdet meget med forskellige teknologiske platforme, men ser i dag min primære opgave som at udnytte IT til at understøtte de strategiske og forretningsmæssige opgaver, der skal løses i en virksomhed. Det stiller store krav til den metodiske tilgang således, at det er de rigtige opgaver/problemer, der bliver identificeret og at løsningerne efterfølgende igennem argumentation og demonstration bliver objektiveret i virksomheden.  Mit grundlæggende valg af it værktøjer retter sig mod anvendelse af open source værktøjer. Det er dog ikke en religion for mig.

Jeg arbejder primært med Relationel database, ERP systemer, Datamodellering, Regneark, Business Intelligence, Big Data, projektstyring og en masse tilhørende hjælpeværktøjer.